Tài chính

HBC chốt quyền phát hành hơn 11,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

HBC chốt quyền phát hành hơn 11,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Theo đó, HBC dự kiến phát hành hơn 11,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 5%, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2020 (hơn 846 tỷ đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/9/2021.

HBC hiện đang lưu hành hơn 230 triệu cổ phiếu trên thị trường. Sau phát hành, công ty này dự kiến tăng tổng số lượng lưu hành lên hơn 242 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng tương ứng từ 2.308 tỷ đồng lên 2.424 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức năm 2021, ĐHCĐ của HBC phê duyệt phương án cổ tức với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HBC đạt hơn 5.443 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ thu nhập đột biến từ chuyển nhượng các khoản đầu tư và tiết giảm chi phí, lãi sau thuế của HBC ghi nhận hơn 68 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, HBC lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và tăng 181% so với mức thực hiện năm 2020.

Sau 6 tháng đầu năm, công ty này đã hoàn thành 40% kế hoạch về doanh thu và gần 29% kế hoạch về doanh thu.

Cổ phiếu HBC đóng cửa phiên 15/9 ở mức giá 15.250 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Tin mới lên