Tài chính

HSC báo lãi trước thuế hơn 1.430 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19%

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vượt kế hoạch kinh doanh cả năm 2021 với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.368 tỷ đồng và 1.430 tỷ đồng.

HSC báo lãi trước thuế hơn 1.430 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19%

Trong quý IV, HSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 957 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 63%, đạt hơn 279 tỷ đồng.  

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của HSC lần lượt đạt 3.368 tỷ đồng và 1.430 tỷ đồng, tương ứng tăng 12% và tăng 17% so với mức thực hiện năm 2020. Kết quả này của HSC đã vượt kế hoạch 26% về doanh thu và 19% kế hoạch về lợi nhuận.

Về cấu trúc doanh thu, 3 mảng kinh doanh là môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HSC trong năm 2021. Trong đó, doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu, đạt hơn 1.390 tỷ đồng và tăng tăng 124% so với năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 114% và đóng góp 35% vào tổng doanh thu.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 46,5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Tuy nhiên, phía HSC cho biết do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ, doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2021 đạt 3.760 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt 23,8%.

Tổng tài sản của HSC tăng 95% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 24.369 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp gần 35 lần lên mức hơn 7.198 tỷ đồng. Cho vay giao dịch chứng khoán tăng gần 59% từ mức hơn 8.623 tỷ đồng (đầu năm) lên mức hơn 13.690 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của HSC tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm, ghi nhận giá trị hơn 17.043 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn tăng gấp 2,2 lần lên mức 15.039 tỷ đồng.

Cổ phiếu HCM đóng cửa phiên 20/1 ở mức giá 39.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 17.900 tỷ đồng.

Tin mới lên