Tài chính

Hưng Thịnh Incons (HTN): 6 tháng, biên lãi gộp đạt 9,6%, lãi trước thuế đạt 162 tỷ

(VNF) - Biên lãi gộp 6 tháng của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) lên tới 9,6% - mức rất cao trong nhóm doanh nghiệp xây dựng dân dụng - thương mại hiện nay, tăng 1 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Điều này góp phần lớn giúp HTN có lãi trước thuế 6 tháng tăng 7% so với cùng kỳ.

Hưng Thịnh Incons (HTN): 6 tháng, biên lãi gộp đạt 9,6%, lãi trước thuế đạt 162 tỷ

Hưng Thịnh Incons (HTN): 6 tháng, biên lãi gộp đạt 9,6%, lãi trước thuế đạt 162 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của HTN đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp tăng tới 32%, đạt 190 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 17 tỷ đồng, giảm đáng kể do không còn khoản lãi phạt thanh lý hợp đồng như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 23%, lên 63 tỷ đồng.

Dù vậy, HTN vẫn có lãi trước thuế quý II/2022 tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 108 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HTN đạt 3.245 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận gộp đạt 313 tỷ đồng, tăng 26%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đạt 9,6%, cao hơn 1 điểm % so với cùng kỳ.

Điều này góp phần lớn giúp công ty có lãi trước thuế 6 tháng đạt 162 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HTN đạt 8.803 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ. Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng khá mạnh của các khoản phải thu ngắn hạn, sự sụt giảm đáng kể của hàng tồn kho. Tuy vậy, HTN vẫn có hơn 300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng). Đây là lượng tiền tương đối dồi dào với một doanh nghiệp xây dựng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý II/2022 là 7.164 tỷ đồng, tăng 16%, đại đa số là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản vay ngắn hạn tăng khá nhanh lên 2.899 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của HTN cũng có mức tăng 8% so với đầu năm, lên 1.638 tỷ đồng.

Tin mới lên