Tài chính

IPO PV Power: Gần 2.000 nhà đầu tư đặt mua 491 triệu cổ phần, vượt 4% lượng chào bán

(VNF) – Lượng đặt mua vượt lượng chào bán, IPO PV Power sẽ tiếp nối thành công của BSR và PVOil?

IPO PV Power: Gần 2.000 nhà đầu tư đặt mua 491 triệu cổ phần, vượt 4% lượng chào bán

IPO PV Power thu hút gần 2.000 nhà đầu tư tham gia đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).

Theo đó, đã có 1.982 nhà đầu tư đăng ký mua với khối lượng 491.471.800 cổ phần PV Power, vượt 4% khối lượng chào bán, tương ứng vượt 23,1 triệu đơn vị.

Trong đó, 97 tổ chức đăng ký mua 361,38 triệu cổ phiếu. 1.885 nhà đầu tư cá nhân đặt mua hơn 130 triệu cổ phiếu. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 31/1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất vào 16h ngày 29/1.

Theo kế hoạch, Nhà nước sẽ giảm sở hữu từ 100% xuống còn 51% sau 3 đợt bán cổ phần. Đầu tiên, PV Power sẽ chào bán lần đầu ra công chúng 20% cổ phần, tương đương 468,37 triệu cổ phiếu theo phương thức đấu giá với giá khởi điểm là 14.400 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chào bán là khoảng 6.700 tỷ đồng, tương đương gần 300 triệu USD.

Tiếp đó, PV Power sẽ bán 28,882% cổ phần, tương đương 676,38 triệu cổ phần, cho nhà đầu tư chiến lược. Cuối cùng, PV Power sẽ bán 0,111% cổ phần (tương đương 2,67 triệu cổ phiếu) cho cán bộ công nhân viên. Sau IPO, PV Power dự kiến niêm yết trên UPCOM vào ngày 16/3/2018.

PV Power là doanh nghiệp phát điện độc lập lớn nhất tại Việt Nam với thị phần phát điện là 12%. Và thị trường Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với nhu cầu tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10% trong 3 năm tới.

PV Power có thể nâng dần thị phần phát điện từ 12% hiện nay lên 15% vào cuối năm 2026.

Trong giai đoạn 2000 – 2014, tiêu thụ điện trên đầu người của Việt Nam tăng với tốc độ gộp bình quân là 12%, mức cao thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Campuchia với mức tăng 16%.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, theo Quy hoạch điện 7, mức tiêu thụ điện của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%. Cao hơn nhiều mức tăng bình quân của khu vực Đông Nam Á là 7,3%.

Theo đánh giá của Công ty chứng khoán HSC, doanh thu của PV Power sẽ tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân năm là 10%, lợi nhuận là 22% trong 3 năm tới (2018 – 2020).

Trước PV Power, 2 bom tấn IPO là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đã thành công ngoài mong đợi khi giá trúng bình quân mỗi cổ phần BSR là 23.043 đồng (cao hơn 58% giá khởi điểm); giá trúng bình quân mỗi cổ phần PVOil là 20.196 đồng (cao hơn 51% giá khởi điểm).

Tin mới lên