Tài chính

Kiểm toán Nhà nước ‘truy’ trách nhiệm người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco

(VNF) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên nhân dẫn đến các kiến nghị truy thu cổ tức Sabeco, Habeco là do người đại diện vốn tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào NSNN trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Kiểm toán Nhà nước ‘truy’ trách nhiệm người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco

Kiểm toán Nhà nước ‘truy’ trách nhiệm người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo về việc xử lý kết quả kiểm toán tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo KTNN, qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Habeco và Sabeco, cơ quan này đã kiến nghị: Sabeco phải nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) số lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2006 là 2.495 tỷ đồng; Habeco phải nộp vào NSNN số lợi nhuận chưa phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2016 không có nhu cầu sử dụng là 1.392 tỷ đồng.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên nhân dẫn đến các kiến nghị trên là do Người đại diện vốn tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào NSNN trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn.

“Thực tế cho thấy tại thời điểm kiểm toán, Habeco và Sabeco đều không giải trình được phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển còn dư đến ngày 31/12/2016”, phía KTNN cho hay thêm.

Theo KTNN, mục đích của cơ quan này là kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện vốn tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được giao, có ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức và đôn đốc công ty cổ phần nộp lợi nhuận được chia vào NSNN để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, tránh việc sử dụng vốn không hiệu quả, lãnh phí tại các công ty cổ phần.

Tuy nhiên, lãnh đạo KTNN cũng cho rằng, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, việc chia cổ tức cho các cổ đông phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần thông qua.

Nói thêm về kiến nghị Sabeco phải nộp lại 2.495 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đánh giá việc thực hiện kiến nghị này có khó khăn, vướng mắc do ngày 18/12/2017 (sau thời điểm kết thúc kiểm toán), Bộ Công thương đã bán 343 triệu cổ phiếu do Nhà nước sở hữu, tương đương 53,59% vốn điều lệ Sabeco.

Báo cáo lên Thủ tướng, Tổng KTNN không tiếp tục tái khẳng định kiến nghị Sabeco nộp lại lợi nhuận mà chỉ kiến nghị Sabeco thực hiện nộp vào NSNN tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế giai đoạn 2007 – 2015. Số tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế TTĐB bị truy thu là 3.861 tỷ đồng.

Văn bản ngày 18/4/2018 của Bộ Công Thương cho hay, sau khi nộp khoản này, Sabeco không còn nguồn để chia cổ tức cho các cổ đông.

Đối với Habeco, đến nay, tổng công ty này chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Nhà nước đã có chủ trương thoái vốn.

“Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và kịp thời huy động các nguồn lực vào NSNN, KTNN kính đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, người đại diện vốn Nhà nước tại Habeco biểu quyết chi trả cổ tức đối với số lợi nhuận chưa chia và Quỹ Đầu tư phát triển còn dư đến ngày 31/12/2016 không có nhu cầu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 để nộp NSNN như kiến nghị của KTNN”, phía KTNN cho biết.

Tin mới lên