Tiêu điểm

Kỷ luật khiển trách Phó tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn Nguyễn Hữu Phúc

(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, bị kỷ luật khiển trách do có liên quan việc xác định giá trị doanh nghiệp chưa đúng trong việc bán 75,01% cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Kỷ luật khiển trách Phó tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn Nguyễn Hữu Phúc

Ông Nguyễn Hữu Phúc (bên phải). Ảnh: TTO

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Theo quyết định thi hành kỷ luật số 2240-QĐ/ĐUK của Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Phúc có vi phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đúng (theo kết luận Thanh tra Chính phủ).

Đồng thời, ông Phúc không xử lý Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (gọi tắt là Công ty Hợp Thành) vi phạm hợp đồng mua bán cổ phần theo quy định; cổ đông sáng lập của Công ty Hợp Thành không đảm bảo tính pháp lý nên không thể bán đấu giá công khai cổ phần của nhà nước tại Cảng Quy Nhơn.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hữu Phúc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, vi phạm điều 30 quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban thường vụ Đảng ủy khối quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hữu Phúc bằng hình thức khiển trách.

Tại kết luận thanh tra ngày 17/9/2018, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn có nhiều điểm chưa đúng với quy định của pháp luật nên đã kiến nghị giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thu hồi hơn 75% cổ phần tại Cảng Quy Nhơn đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành.

Ngay sau đó, Bộ Giao thông vận tải đã thu hồi 2 văn bản trước đây có nội dung không đúng với quy định nhà nước về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn và cùng Vinalines tiến hành thủ tục pháp lý đăng ký lại số cổ phần và chuyển sang nhà nước nắm giữ.

Báo cáo của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn mới đây cho thấy, tổng sản lượng hàng hóa 8 tháng đầu năm 2019 Cảng đã đạt hơn 6,175 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 69,4% kế hoạch năm 2019; doanh thu đạt 537 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 62% kế hoạch năm 2019.

Đặc biệt, trong năm 2019, cảng phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua đạt trên 9 triệu tấn, đến năm 2025 phải đạt 15 triệu tấn.

Liên quan đến nhân sự Cảng Quy Nhơn, vào tháng 6/2019, ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã được bầu giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Ông Phan Tuấn Linh, Phó tổng giám đốc cảng Hải Phòng, được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Tin mới lên