Tài chính

Lãi ròng PNJ tăng 60% trong tháng 11, lũy kế từ đầu năm tăng 21%

(VNF) - Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), doanh thu thuần tháng 11 của PNJ đạt 1.677 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ).

Lãi ròng PNJ tăng 60% trong tháng 11, lũy kế từ đầu năm tăng 21%

Lãi ròng PNJ tăng 60% trong tháng 11, lũy kế từ đầu năm tăng 21%

Đóng góp chính cho sự tăng trưởng này đến từ doanh thu kênh lẻ với mức tăng 34%; trong khi doanh thu kênh sỉ tăng 10%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 11 đạt 20,4% so với mức 20,7% của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng 2019, biên lợi nhuận gộp của PNJ tăng từ 19% của cùng kỳ 2018 lên mức 20,8% nhờ các hoạt động cơ cấu danh mục sản phẩm và nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Về chi phí hoạt động, kể từ tháng 9, PNJ đã từng bước thực hiện tối ưu hóa chi phí hoạt động, giúp tốc độ tăng của nhóm chi phí này thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu.

Lũy kế 11 tháng, tỷ lệ chi phí bán hàng/lợi nhuận gộp giảm 2% so với cùng kỳ xuống còn 39,8%. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/lợi nhuận gộp tăng từ 11,7% lên 13,7%.

Như vậy kết thúc 11 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 15.072 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.072 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

PNJ hiện có 353 cửa hàng, bao gồm 286 cửa hàng PNJ Gold, 63 cửa hàng PNJ Silver, 4 cửa hàng CAO và 24 cửa hàng PNJ Watch.

Tin mới lên