Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 tiếp tục được giữ ở mức 5,2% đến 7,6%, tùy từng kỳ hạn và số tiền gửi.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2018.

Khách hàng gửi tiền dưới 100 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 đối với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng dao động từ 1% đến 7,3%. Trong đó, lãi suất cao nhất rơi vào các kỳ hạn gửi tiền 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiết kiệm dưới 100 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 7 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 6,2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,3%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 đến dưới 500 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng dao động từ 1% đến 7,4%. Trong đó, lãi suất cao nhất lên tới 7,4%, đối với kỳ hạn 36 tháng.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng

Lãi suất VPBank tháng 4/2018 đối với số tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng dao động từ 1% đến 7,5%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm bằng 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%;

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng

Đối với số tiền 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng gửi vào VPBank trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,45%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất bằng 7,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4 %; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,6%.

Tin mới lên