Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 4 có nhiều biến động so với tháng trước. Trong đó, lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi trong nhiều kỳ hạn được điều chỉnh.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2018.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank tháng 4/2018

Lãi suất tiết kiệm Agribank trong tháng 4/2018 dao động từ 0,2% đến 6,8%. Điểm đáng chú ý, Agribank đã tiến hành điều chỉnh lãi suất tại một số kỳ hạn.

Cụ thể, Agribank giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng xuống còn 4,1%, giảm 0,2% so với tháng trước; giảm lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng xuống còn 6,7%, giảm 0,1% so với tháng trước;  khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm bằng 0,2%, giảm 0,1% so với tháng trước.

Còn lại, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn khác tại Agribank sẽ được giữ nguyên. Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%, tăng 0,1% so với tháng trước;

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 4/2018

Tháng 4/2018, Agribank tiến hành giảm lãi suất tiền gửi trong một vài kỳ hạn, mức giảm từ 0,1% đến 0,2%.

 Cụ thể, Agribank giảm lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng xuống còn 4,1%, giảm 0,2% so với tháng trước. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, lãi suất tiền gửi giảm 0,1% xuống còn 6,7%. 

Còn lại, các kỳ hạn khác, Agribank giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi. Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi khách hàng nhận được là 4,8%; khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%; trong kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất tiền gửi bằng 5,5%.

Riêng khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi nhận được là 6,7%, tăng 0,1% so với tháng trước.

Xem thêm:

>> Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 4/2018 có gì hấp dẫn?

>> Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 4/2018

Tin mới lên