Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 4/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 4/2018: Lãi suất cao nhất lên tới 6,9% đối với khách hàng nhận lãi cuối kỳ; lãi suất thấp nhất bằng 4,9% đối với khách hàng nhận lãi theo tháng.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 4/2018

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 4/2018.

Lãi suất ngân hàng ACB nhận lãi cuối kỳ

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Ngân hàng ACB áp dụngmức lãi suất từ 4,9% đến 6,9% đối với khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Lãi suất ACB tháng 4/2018 đối với trường hợp khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ, khách hàng sẽ nhận được lãi suất từ 5% đến 6,9% tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Lãi suất ACB tháng 4/2018 đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ dao động từ 5,1% đến 6,9%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng thì sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ACB lên đến 6,9%. Tiếp theo, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12, 15 tháng, 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 6,7%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Lãi suất ngân hàng ACB nhận hàng tháng

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Lãi suất ACB tháng 4/2018 đối với khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng dao động từ 4,9% đến 6,6%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tháng 4 khi khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ sẽ từ 5% đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Lãi suất ACB tháng 4/2018 đối với khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ trở lên dao động từ 5,1% đến 6,6%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Tin mới lên