Tài chính

Lợi nhuận nghìn tỷ, nợ vay giảm mạnh, HAGL đã qua ‘cơn bĩ cực’?

(VNF) – Tình hình tài chính của HAGL đang có những chuyển biến tích cực khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.000 tỷ năm 2017, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm chỉ còn 1,25 lần, dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái khả quan.

Lợi nhuận nghìn tỷ, nợ vay giảm mạnh, HAGL đã qua ‘cơn bĩ cực’?

Mảng trái cây đem lại gần một nửa lợi nhuận gộp cho công ty bầu Đức

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với nhiều thông tin tài chính khả quan.

Mặc dù doanh thu thuần năm 2017 của HAGL đạt 4.895 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2016, tuy nhiên, do giá vốn giảm mạnh tới 49% nên lợi nhuận gộp đã tăng gấp 2,5 lần, đạt 1.850 tỷ đồng.

Về cơ cấu lợi nhuận gộp, mảng trái cây chiếm gần một nửa với 905 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tiếp theo đó là dịch vụ cho thuê với 400 tỷ đồng, xếp sau là bán bò với 224 tỷ đồng, dịch vụ khác 197 tỷ đồng, bán mủ cao su 91 tỷ đồng…

Năm qua, HAGL cũng ghi nhận tới 1.608 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 68%, do tập đoàn này ghi nhận lãi đột biến 808 tỷ đồng từ thanh lý các khoản đầu tư – chủ yếu do hoàn tất bản mảng mía đường cho TTC Group.

Về chi phí, chi phí lãi vay năm 2017 của HAGL ở mức 1.451 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ - cũng là một tín hiệu tích cực. Chi phí bán hàng giữ ở mức 145 tỷ đồng, giảm 14%; trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 647 tỷ đồng, tăng 27%.

Kết thúc năm 2017, HAGL ghi nhận 1.032 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Một năm trước đó, tập đoàn này lỗ tới 2.182 tỷ đồng, cho thấy tình hình kinh doanh của HAGL đã khả quan hơn nhiều. Ngay cả khi loại khoản lãi đột biến 808 tỷ đồng (thực chất đã ghi nhận vào năm 2016 nhưng sau đó chuyển sang hạch toán năm 2017), lợi nhuận sau thuế của HAGL vẫn đạt trên 200 tỷ đồng.

Ngoài điểm sáng về lợi nhuận, tình hình nợ vay của HAGL hiện cũng đang có chuyển biến rất tích cực. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) của tập đoàn này ở mức 22.819 tỷ đồng, giảm tới 4.517 tỷ đồng sau một năm, tương đương giảm 16,5%.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng mạnh, từ 15.945 tỷ đồng hồi đầu năm lên 18.288 tỷ đồng, tương đương tăng 15%. Tính ra, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của HAGL đã giảm từ mức 1,7 lần xuống chỉ còn 1,25 lần.

Tình hình dòng tiền hiện cũng đang khả quan. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục dương trên 1.300 tỷ đồng (tương tự năm 2016). Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 476 tỷ đồng; trong đó, lượng đi vay năm qua chỉ 2.731 tỷ đồng (bằng một nửa năm 2016), lượng trả nợ gốc vay ở mức 3.210 tỷ đồng (bằng một nửa năm 2016).

Tin mới lên