Bất động sản

Nghệ An chấm dứt hàng loạt dự án ‘treo’

(VNF) - Trong 391 dự án được kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án….

Nghệ An chấm dứt hàng loạt dự án ‘treo’

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An nơi có hàng loạt dự án chậm tiến độ.

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được diễn ra, HĐND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án treo, chậm tiến độ qua nhiều năm đã được gia hạn, những dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai…

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và một đoàn liên ngành để kiểm tra các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Các đoàn liên ngành đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, kiểm tra 186 dự án).

Trong số các dự án kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đã được cho phép đối với 30 dự án; xử lý khác đối với 90 dự án.

Trong đó còn 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; 120 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng gần 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và đã xử lý vi phạm hành chính đối với 5 dự án.

Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.

Qua giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An, trên địa bàn còn nhiều dự án không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ, sau khi được rà soát kiểm tra và gia hạn tiến độ, nhưng khi hết thời hạn gia hạn vẫn chưa triển khai hoặc triển khai không đúng với tiến độ mới được gia hạn mà tiếp tục lại chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án tại khu vực đô thị có tỷ lệ dự án treo, dự án chậm tiến độ khá cao, nhất là trên địa bàn TP. Vinh và thị xã Cửa Lò.

Các dự án nhà ở, bất động sản, thương mại dịch vụ chậm tiến độ chiếm tỷ lệ cao. Một số dự án được giao đất, cho thuê đất còn vi phạm pháp luật về đất đai, về đầu tư, xây dựng...

Tin mới lên