Học thuật

Người cản đường (piketer) là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người cản đường (piketer) là gì?

Người cản đường (piketer) là ai?

Người cản đường (piketer) Người đình công hoặc hỗ trợ đình công bằng cách ngăn cản không cho những người muốn đi làm đến nơi làm việc trong thời gian tranh chấp lao động chưa được giải quyết.

Người cản đường (piketer) là người đình công hoặc hỗ trợ đình công bằng cách ngăn cản không cho những người muốn đi làm đến nơi làm việc trong thời gian tranh chấp lao động chưa được giải quyết.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cản đường hay ngăn cản (Picketing) là một hình thức phản đối trong đó người cản đường (gọi là picketers) tụ tập bên ngoài một nơi làm việc hoặc địa điểm nơi một sự kiện đang diễn ra. Thông thường, điều này được thực hiện trong một nỗ lực để ngăn cản người khác đi vào ("băng qua đường picket"), nhưng nó cũng có thể được thực hiện để thu hút sự chú ý của công chúng đến một vấn đề. 

Người cản đường thường cố gắng để không gây bạo lực. Nó có thể có một số mục tiêu, nhưng nói chung là gây áp lực lên bên được nhắm đến để đáp ứng nhu cầu cụ thể và / hoặc ngừng hoạt động sản xuất. Áp lực này đạt được bằng cách làm tổn hại đến doanh nghiệp thông qua việc làm mất khách hàng và sự công khai vê những tiêu cực, hoặc bằng cách ngăn cản hoặc ngăn chặn người lao động và / hoặc khách hàng đăng nhập vào các trang web, từ đó do đó ngăn cản hoạt động kinh doanh bình thường.

Ngăn cản là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi các công đoàn trong các cuộc đình công, những người sẽ cố gắng để ngăn chặn các thành viên bất đồng ý kiến, các thành viên của các công đoàn khác và công nhân không thuộc công đoàn đó làm việc.

Tin mới lên