Tiêu điểm

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách

(VNF) – Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có liên quan đến vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị kỷ luật khiển trách

Ngày 27/11/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Cuộc họp của Ban Bí thư nhằm xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 149-TTr/UBKTTW, ngày 21/11/2018 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến trách nhiệm các sai phạm xảy ra đối với dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Ban Bí thư nhận thấy, trong thời gian giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Bùi Quang Vinh chịu trách nhiệm với cương vị là người đứng đầu, thiếu trách nhiệm khi ký Công văn số 721/BKHĐT-KCHTĐT, ngày 24/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi có thông tin bất thường của dự án, ông Bùi Quang Vinh đã có văn bản đề nghị dừng dự án, nhưng lúc đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án. Ông Bùi Quang Vinh đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ sai phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Bùi Quang Vinh phải được áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, đóng góp cho Đảng, nhà nước của ông Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức “Khiển trách”.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, tại kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân về trách nhiệm liên quan trong dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Bùi Quang Vinh vì các vi phạm liên quan đến dự án này.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên