Tài chính tiêu dùng

NHNN: Giám sát chặt việc sử dụng vốn vay tiêu dùng để đầu tư chứng khoán, bất động sản

(VNF) - Đối với mảng tín dụng tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán.

NHNN: Giám sát chặt việc sử dụng vốn vay tiêu dùng để đầu tư chứng khoán, bất động sản

NHNN yêu cầu giám sát chặt vay tiêu dùng để đầu tư chứng khoán, bất động sản. (Ảnh minh họa)

Theo văn bản số 563/NHNN-TTGSNH được NHNN ban hành, để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và tăng trưởng tín dụng bền vững theo đúng chủ trương của Chính phủ và định hướng của NHNN, Thống đốc NHNN yêu cầu các các tổ chức tín dụng (TCTD) kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được giao, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của NHNN.

Thống đốc cũng nhắc lại yêu cầu mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường công tác thẩm định, giám sát sử dụng vốn vay, đảm bảo đúng mục đích, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Đặc biệt, các TCTD cần hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Đồng thời, các ngân hàng phải thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi tiến độ của các dự án bất động sản, năng lực tài chính của khách hàng, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán để hạn chế rủi ro và phù hợp với các quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đối với mảng tín dụng tiêu dùng được nhận định tăng trưởng mạnh trong các năm gần đây, NHNN cũng yêu cầu kiểm soát tốt chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh. Các TCTD cũng cần giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán.

Về cơ cấu tín dụng, NHNN yêu cầu chuyển dịch theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tin mới lên