Tài chính

DATC đã mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng

(VNF) - Trong năm 2017, DATC đã trực tiếp mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước. Bên cạnh đó, Công ty cũng chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 6 doanh nghiệp với giá trị 275,8 tỷ đồng và thoái vốn tại 7 doanh nghiệp với doanh thu 109,3 tỷ đồng.

DATC đã mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Năm 2017, DATC đã mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu các tổ chức tín dụng. (Ảnh minh họa)

Ngày 17/1/2018, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó tổng tiám đốc DATC Dương Thanh Hiền cho biết tổng doanh thu năm 2017 của công ty là 2.441 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận ước thực hiện là 395 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 320 tỷ đồng.

Trong năm 2017, DATC đã vận dụng các cơ chế, chính sách hiện hành để triển khai thực hiện nhiều phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản theo thỏa thuận; thực hiện nhiều giải pháp, kể cả thay đổi phương thức tiếp cận khai thác thông tin về nhu cầu xử lý nợ xấu thông qua các cơ quan và các tổ chức như: các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp kể cả nợ có yếu tố nước ngoài và từ cơ quan chủ sở hữu doanh nghiệp.

Kết quả, năm 2017, DATC đã trực tiếp mua và xử lý gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong nước.

Phó tổng tiám đốc DATC cũng cho hay để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu mua nợ, xử lý, tái cơ cấu phục hồi doanh nghiệp, DATC đã triển khai việc thoái vốn tại các doanh nghiệp tái cơ cấu đã ổn định sản xuất kinh doanh và có hiệu quả cũng như tại các doanh nghiệp đã có thời gian tái cơ cấu là 5 năm. 

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, trong năm 2017, DATC đã xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho 25 doanh nghiệp. Sau khi xử lý tài chính, DATC đã chuyển nợ thành vốn góp đầu tư tại 6 doanh nghiệp với giá trị 275,8 tỷ đồng.

Đối với công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp, năm 2017, Công ty đã tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp khác có vốn góp của DATC để thoái vốn theo quy định. Năm 2017, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 7 doanh nghiệp, doanh thu là 109,3 tỷ đồng.

Ra đời năm 2004, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) là một mô hình xử lý nợ xấu khá phổ biến trên thế giới. Mục đích chính của DATC là thông qua việc mua bán xử lý nợ để hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa. 

DATC mua lại quyền chủ nợ từ các ngân hàng với đối tượng là các khoản nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý để thu nợ nhưng trọng tâm là cơ cấu lại doanh nghiệp vay để tạo giá trị gia tăng cho giao dịch mua bán nợ.

Trước đây, vào năm 2015, theo đề án được Chính phủ phê duyệt, DATC đã phát hành các trái phiếu và hối phiếu nhận nợ để hoán đổi khoản nợ gốc 600 triệu USD của SBIC. Một phần khoản nợ này đã được DATC mua lại và hủy bỏ gần đây.

Nửa đầu năm 2017, tổng doanh số mua nợ và tài sản đạt được của DATC là 898 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu là 806 tỷ đồng, giảm 7%.

Tin mới lên