Tài chính

Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 15%, tỷ lệ cổ tức cao hơn năm trước

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông 2021, dự kiến tổ chức ngày 19/4 tại Hải Phòng.

Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 15%, tỷ lệ cổ tức cao hơn năm trước

Nhựa Tiền Phong (NTP) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 15%, tỷ lệ cổ tức cao hơn năm trước

Trong đó, HĐQT NTP dự trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu năm 2021 là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và giảm 14,5% so với thực đạt năm trước.

Chia sẻ về kế họach kinh doanh này, ban lãnh đạo cho rằng với tình hình giá nguyên liệu nhựa PVC, PPR tăng cao như và chưa có dấu hiệu giảm như hiện nay, trong khi giá bán sản phẩm chưa tăng kịp với việc tăng của giá nguyên liệu do yếu tố khách hàng, cạnh trạnh, sự chấp nhận của người tiêu dùng thì việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm là một thách thức.

Một nội dung đáng chú ý khác là NTP dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Đối với năm tài chính 2021, doanh nghiệp đưa ra tỷ lệ cổ tức là 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Kết thúc năm 2020, NTP ghi nhận doanh thu 4.393 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 505 tỷ đồng, mặc dù giảm hơn 7% về doanh số, song doanh nghiệp vẫn có lãi tăng 11% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, NTP đã hoàn thành 86% mục tiêu doanh thu và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận năm 2020.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của NTP giảm 14,4% so với đầu năm về còn 3.895 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.584,3 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 813 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tồn kho là 644 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng tài sản.

Trên thị trường, kết phiên sáng 2/4, cổ phiếu NTP tăng 100 đồng và được giao dịch trong vùng 36.300 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên