M&A

Novaland tính phát hành 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Novaland tính phát hành 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi trái phiếu

Novaland tính phát hành 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi trái phiếu

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành gần 46 triệu cổ phiếu nhằm chuyển đổi tối đa 565,925 trái phiếu.

Tổng giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi gần 2.580 tỷ đồng, tính theo mệnh giá trái phiếu 200.000 USD/trái phiếu và tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi 22.773 đồng.

Giá chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc giá chuyển đổi bằng giá trung bình cổ phiếu NVL trong 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của ngày tái xác định giá, trong đó đã bao gồm ngày tái xác định giá (ngày 27/10 hàng năm). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.

Thời điểm chuyển đổi sẽ do trái chủ yêu cầu trong vòng 5 năm, kể từ ngày hoàn tất phát hành trái phiếu vào ngày 27/4/2018.

Trước đó vào năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lí phân phối Credit Suisse, Singapore với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu, tương ứng 240 triệu USD, lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Trong diễn biến mới đây, ngày 8/2, Novaland đã mua lại trước hạn hơn 120 triệu USD trái phiếu, qua đó giảm số trái phiếu phải thanh toán xuống 106 triệu USD.

Một nội dung có trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, đó là HĐQT Novaland muốn điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa hơn 386 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 554:201, thay vì tỷ lệ 1:0,39 như trước đó, tức mỗi cổ đông sở hữu 554 cổ phiếu sẽ được nhận tối đa 201 cổ phiếu.

Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 Novaland đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu và gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mặc dù doanh số giảm một nửa, tuy nhiên Novaland vẫn có lãi tăng 14% so với năm trước.

Với kế hoạch đặt ra trước đó, Novaland chỉ hoàn thành 35% mục tiêu doanh thu nhưng vượt 6% mục tiêu lợi nhuận.

Kết thúc năm tài chính 2020, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 144.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng 52% lên 86.847 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Phần tăng này chủ yếu đến từ hoạt động mua bán, sát nhập quỹ đất của Novaland và chi phí đầu tư phát triển tại các dự án như The Grand Manhattan (quận 1, TP. HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne và NovaBeach Cam Ranh.

Ngoài ra, tiền và tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng của Novaland cao gấp đôi đầu năm với số tiền 12.140 tỷ đồng.

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của Novaland tăng 72% lên mức 112.610 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 48.869 tỷ đồng, tăng 41%.

Tin mới lên