Tài chính

Nửa đầu năm, tổng lợi nhuận các doanh nghiệp bất động sản trên sàn HNX giảm 80%

(VNF) - Theo dữ liệu tổng hợp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2020, ngành bất động sản trên sàn HNX có tình hình kinh doanh thua lỗ nhất.

Nửa đầu năm, tổng lợi nhuận các doanh nghiệp bất động sản trên sàn HNX giảm 80%

Nửa đầu năm, doanh nghiệp bất động sản 'cay đắng' nhất

Theo đó, tính đến ngày 17/8, trong số 343 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020, có tới 74 doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị lỗ lên đến 712 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 6/11 ngành có tổng lỗ nửa đầu năm tăng so với cùng kỳ. Đứng đầu danh sách "đen" là ngành bất động sản, với tổng giá trị lỗ là 121 tỷ đồng, tăng rất nhiều so với con số lỗ 27,5 tỷ đồng ghi nhận tại thời điểm cùng kỳ năm 2019. Tiếp đó là các ngành khai khoáng và dầu khí, vận tải kho bãi cũng ghi nhận tổng giá trị thua lỗ tăng vọt.

Xét tổng thể, nhóm doanh nghiệp bất động sản có tổng lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh nhất, nửa đầu năm 2019 toàn ngành đạt 634 tỷ đồng, nửa đầu năm nay chỉ còn 131 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 80%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến các doanh nghiệp này nhận kết quả "cay đắng", là do tác động nặng nề của Covid-19, làm ngưng trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở một diễn biến trái ngược, theo các báo cáo tài chính tự lập quý II/2020 của các doanh nghiệp trên sàn HNX, có đến 268 doanh nghiệp báo lãi, với tổng giá trị lãi là hơn 11.381 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên sàn HNX đạt 10.670 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khối ngành có kết quả kinh doanh tăng trưởng, đứng đầu là ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống với tổng lợi nhuận đạt cao nhất, kế tiếp là ngành tài chính. Cụ thể, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 57% so với nửa đầu năm 2019, ngành tài chính tăng 12%.

Tin mới lên