Đô thị

Quảng Nam muốn lập quy hoạch khu dân cư, dịch vụ du lịch 1.300ha tại KKT mở Chu Lai

(VNF) - Ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh khóa X về đề nghị thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến thuộc khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai.

Quảng Nam muốn lập quy hoạch khu dân cư, dịch vụ du lịch 1.300ha tại KKT mở Chu Lai

Quảng Nam muốn lập quy hoạch thêm 1 khu dân cư, dịch vụ du lịch hơn 1.300ha tại KKT mở Chu Lai.

Theo đề nghị, diện tích quy hoạch khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến khoảng 1.374ha thuộc KKT mở Chu Lai, nằm tiếp giáp với khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Tam Hòa - Tam Tiến, Biển Đông, sông Tam Kỳ.

Dân số dự kiến của khu dân cư, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề Tam Tiến dự kiến khoảng 32.500 người.

Về các nội dung nghiên cứu, UBND tỉnh yêu cầu đồ án quy hoạch phải phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng đất xây dựng, dân cư, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; phân tích các quy định của quy hoạch chung xây dựng có liên quan đến khu vực quy hoạch; đánh giá các dự án, các quy hoạch đã và đang triển khai trong khu vực.

Ngoài ra, đồ án cũng phải xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng phân khu, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn; nghiên cứu tổ chức không gian cảnh quan khu dân cư, du lịch dịch vụ gắn với làng nghề Tam Tiến trên cơ sở định hướng quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu của thành phố Tam Kỳ, gắn kết với các khu vực lân cận, các khu du lịch lớn đã và đang hình thành.

Kinh phí cho việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho dự án trên là 5,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Cũng tại KKT mở Chu Lai, mới đây, UBND tỉnh Quang Nam cũng đã đề nghị HĐND tỉnh khóa X xem xét, thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của 2 khu đô thị.

Trong đó, khu đô thị Tam Anh Bắc có diện tích khoảng 1.157ha, dân số dự kiến khoảng 73.000 người. Còn khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình 2 có diện tích khoảng 2.785ha và dân số dự kiến khoảng 94.000 người.

Tin mới lên