Đô thị

Quảng Trị muốn chuyển hơn 165ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp để làm sân bay

(VNF) - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa họp thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án giải phóng mặt bằng xây dựng cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1).

Quảng Trị muốn chuyển hơn 165ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp để làm sân bay

Tập đoàn T&T của doanh nhân Đỗ Quang Hiển là nhà đầu tư lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Quảng Trị.

Theo tính toán, tổng diện tích đất đề xuất để thực hiện dự án sân bay Quảng Trị là hơn 265,3ha thuộc 3 xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh. Trong đó có hơn 165,2ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, hơn 100ha đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Tại cuộc họp, thành viên hội đồng thẩm định đánh giá dự án phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có tài liệu đánh giá sơ bộ về môi trường.

Tuy nhiên, diện tích đơn vị tư vấn đề nghị thực hiện chuyển đổi là rừng thuộc dự án trồng rừng Việt Đức hỗ trợ cho người dân, nhưng số liệu diện tích rừng ghi trong hồ sơ dự án có sự khác biệt với diện tích rừng thực địa mà đơn vị tư vấn chưa làm rõ nguyên nhân. Cùng với đó, hồ sơ về hiện trạng rừng chưa có xác nhận của hộ gia đình liên quan trong vùng thực hiện dự án...

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết địa phương đang tiến hành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục đất đai, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư để sau này giao lại cho ngành hàng không quản lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ này có việc chuyển đổi rừng, liên quan quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Tuy nhiên, do thời gian cấp bách, nên quá trình triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định chuyển mục đích sử dụng rừng còn nhiều điểm bất cập mà thành viên hội đồng thẩm định đã chỉ ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các ngành liên quan khẩn trương bổ sung hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án một cách đầy đủ, chặt chẽ và trình hội đồng thẩm định lần sau.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lưu ý đơn vị tư vấn cần làm rõ nguyên nhân vì sao diện tích rừng thực địa với hồ sơ có sự chênh lệnh; thực hiện quy chủ rừng kết hợp đo đạc lại diện tích thực địa để lưu hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, dự án thuộc nhóm A với nhà đầu tư lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Tập đoàn T&T. 

Tổng mức đầu tư dự kiến cho cả 2 giai đoạn là 5.822,9 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1, tổng mức đầu tư là 2.913,6 tỷ đồng; bao gồm: Vốn do nhà đầu tư huy động là 2.680,5 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 380 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 2.300,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 233,103 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.909,3 tỷ đồng, bao gồm: Vốn nhà đầu tư là 2.829,6 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 1.080,1 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 1.749,5 tỷ đồng) và vốn ngân sách Nhà nước là 79,7 tỷ đồng.

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án là 50 năm, trong đó, giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng bắt đầu từ 2021 - 2024 với thời gian thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 22 tháng. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn dự án là 47 năm 4 tháng.

Tin mới lên