Tài chính

Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội.

Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

Quỹ đầu tư phát triển TP. Hà Nội có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội là tổ chức tài chính Nhà nước, được tổ chức lại theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 21/01/2017 của UBND TP. Hà Nội, nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội.

Vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư là 5.000 tỷ đồng. Căn cứ vào nhiệm vụ và hoạt động thực tế, vốn điều lệ được bổ sung cho phù hợp.

Địa chỉ trụ sở chính của Quỹ tại số 02, ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Cơ sở 2 có địa chỉ tại: Khu văn phòng tầng 2 - CT13A, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; Cơ sở 3: Khu văn phòng tầng 2 - CT14A1, khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc UBND TP. Hà Nội, thực hiện chức năng đầu tư phát triển, đầu tư tài chính theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP. Quỹ Đầu tư có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên); Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên); Bộ máy điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Ban nghiệp vụ)…

Việc thay đổi lại cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ Đầu tư do UBND Thành phố và Hội đồng quản lý quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

Tin mới lên