Thị trường

Quy hoạch điện VIII: Năng lượng tái tạo chiếm khoảng 25% công suất vào năm 2030

(VNF) - Trong văn bản gửi lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo quy hoạch điện VIII, kế hoạch của Bộ Công thương đề ra công suất cho các dự án thuỷ điện là 17,7% - 19,5%, điện than là 28,3% - 31,2%, điện khí khoảng 21,1 - 22,3%, nguồn điện năng lượng tái tạo đạt 24,3 %- 25,7% và nhập khẩu khoảng 3-4%.

Quy hoạch điện VIII: Năng lượng tái tạo chiếm khoảng 25% công suất vào năm 2030

Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An, về cơ bản các thông số đầu vào phục vụ dự báo nhu cầu phụ tải không thay đổi, do đó kết quả dự báo nhu cầu phụ tải vẫn giữ nguyên so với Tờ trình số 1682/TTr-BCT (ngày 26/3/2021) về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Bộ cũng đã rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc của tình hình thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, những nguyên nhân chính dẫn tới việc triển khai các phương án phát triển điện lực không đáp ứng được quy hoạch, dẫn tới nhiều khó khăn trong quá trình điều hành, đảm bảo an ninh cung cấp điện giai đoạn 2016-2020.

Với việc rà soát, tính toán bổ sung các phương án phát triển nguồn điện, trong đó có tính tới phương án xác suất kỳ vọng mất tải (LOLE) của hệ thống điện vào năm 2030 là 24 giờ/năm so với phương án cũ là 12 giờ/năm đã dẫn tới giảm công suất một số nguồn điện xây dựng mới trong tổng công suất đặt hệ thống.

Theo Bộ Công thương, phương án phát triển nguồn điện mới với LOLE là 24 giờ/năm được cho là giúp giảm đầu tư chung cho hệ thống và vẫn đảm bảo tiêu chí cung cấp điện ổn định, đáp ứng các ràng buộc đặt ra trong các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, phù hợp với các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về mức ràng buộc giảm phát thảo khí thải CO2 (khoảng 9% vào năm 2030) đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung “Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)” cập nhật của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Bộ Công thương cũng đã chuẩn xác kết quả tính toán, đồng thời tính toán phương án phát triển nguồn điện với kịch bản phụ tải cao, ngoài ra dự phòng một số nguồn điện có thể đưa vào phát triển trong trường hợp xẩy ra các bất lợi xếp chồng gồm có phụ tải tăng trưởng cao và một số nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh và một số nguồn điện than bị chậm sau năm 2030 để đáp bảo an ninh cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, tổng công suất đặt của hệ thống năm 2030 là khoảng 130.370-143.839 MW.

Trong số đó, công suất cho thuỷ điện lớn, vừa, nhỏ và thuỷ điện tích năng là 17,7% - 19,5%; nhiệt điện than là khoảng 28,3% - 31,2%; nhiệt điện khí, dầu (tính cả LNG) đạt khoảng 21,1 - 22,3%; nguồn điện năng lượng tái tạo (gồm điện gió, mặt trời, sinh khối) đạt 24,3 %- 25,7% và nhập khẩu khoảng 3-4%.

Về điện năng sản xuất và nhập khẩu năm 2030 là khoảng 551,3-595,4 tỷ kWh. Trong đó, thuỷ điện các loại và tích năng là 15,4% - 16,8%; nhiệt điện than khoảng 44 - 45,5%; nhiệt điện khí và dầu (cả LNG) chiếm 23 - 23,8%; năng lượng tái tạo là 11,9% - 13,4% và nhập khẩu điện khoảng 2,9% - 3,6%.

Trước đó, văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 17/7/2021 về kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo Phó thủ tướng Lê Văn Thành, để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Chính phủ, yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo thực hiện 3 nội dung gồm một là bám sát, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Phó thủ tướng Chính phủ.

Hai là rà soát kỹ về hiện trạng nguồn điện, hiện trạng và dự báo nhu cầu điện của các miền (Bắc, Trung, Nam) để bổ sung tính toán quy hoạch theo các phương án: kế thừa Quy hoạch điện VII (điều chỉnh); cân bằng cao nhất cung - cầu nội vùng; giảm thiểu truyền tải xa, điều chỉnh hợp lý quy hoạch nguồn điện đã có, chỉ sử dụng lưới điện 500kV liên kết Bắc - Trung - Nam hiện có và đang đầu tư xây dựng.

Ba là phân tích kỹ, toàn diện về kinh tế, kỹ thuật các phương án quy hoạch nêu trên để lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu nhất, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên