Tài chính

REE chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu, ngay sau khi chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.

REE chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

REE chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

REE dự kiến trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới, tương ứng số lượng phát hành là 46,3 triệu đơn vị.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 18/5 sắp tới. Số lượng cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của REE sẽ tăng lên mức hơn 3.564 tỷ đồng.

Trước đó, REE cũng đã chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương số tiền dự chi là khoảng 310 tỷ đồng. Công ty sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 29/4.

Năm 2022, REE lên kế hoạchn doanh thu đạt 9.247 tỷ đồng, tăng 59% so với mức thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.061 tỷ đồng, tăng 11%.

Trong đó, mảng cơ điện lạnh dự kiến ghi nhận 3.930 tỷ đồng doanh thu, tăng 116% so với mức thực hiện năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 119%.

Mảng năng lượng dự kiến đóng góp 4.138 tỷ đồng cho REE, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đem về 1.024 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 40% và 17%.

Mảng cho thuê văn phòng dự kiến đạt 1.026 tỷ đồng doanh thu, tăng 10%, lãi sau thuế 500 tỷ đồng, tăng 8,6%. Mảng nước theo kế hoạch sẽ đóng góp 154 tỷ đồng doanh thu và 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 67% và tăng 12% so với mức thực hiện năm 2021.

Nhìn lại năm 2021, theo báo cáo tài chính kiểm toán, REE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 5.810 tỷ đồng và 2.135 tỷ đồng, cao hơn 3% và 25% mức thực hiện năm 2020. So với kế hoạch kinh doanh đề ra, REE đã vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản REE đạt 31.827 tỷ đồng, tăng 55% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả chiếm 15.469 tỷ đồng (tăng 86%), trong đó tổng nợ vay 11.975 tỷ đồng, tăng gấp đôi; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.963,8 tỷ đồng.

 

Tin mới lên