Tài chính

REE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 12-15%, chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

(VNF) - REE có tờ trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý II tới.

REE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 12-15%, chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

REE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 12% - 15%, chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức ngày 31/3 tại TP.HCM.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, REE chưa có tờ trình đại hội về các chỉ tiêu hoạt động cụ thể, tuy nhiên hội đồng quản trị cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận mục tiêu sẽ từ 12% đến 15% so với năm 2021.

Doanh nghiệp dự trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng) và 15% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới), tương ứng số lượng phát hành là 46,3 triệu đơn vị. Nếu được đại hội thông qua, thời gian thực hiện dự kiến trong quý II tới.

Đáng chú ý, REE có tờ trình đại hội cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp là 49% vốn, đồng thời bổ sung quy định này vào điều lệ của công ty khi được chấp thuận.

Nhìn lại năm 2021, theo báo cáo tài chính kiểm toán, REE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 5.810 tỷ đồng và 2.135 tỷ đồng, cao hơn 3% và 25% mức thực hiện năm 2020. So với kế hoạch kinh doanh đề ra, REE đã vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận.

Thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản REE đạt 31.827 tỷ đồng, tăng 55% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả chiếm 15.469 tỷ đồng (tăng 86%), trong đó tổng nợ vay 11.975 tỷ đồng, tăng gấp đôi; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 8.963,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 9/3, cổ phiếu REE giảm 1,93% xuống 71.100 đồng/cổ phiếu, thanh khoản 859.00 đơn vị.

Tin mới lên