Thuế

Sáp nhập Chi cục Thuế: Điều chi cục trưởng, đội trưởng xuống làm cấp phó

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ thị yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Sáp nhập Chi cục Thuế: Điều chi cục trưởng, đội trưởng xuống làm cấp phó

Bộ Tài chính cải tổ bộ máy Chi cục Thuế trên toàn quốc

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương thuộc các Cục Thuế và cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc.

Đối với cấp trưởng (Chi cục trưởng, Đội trưởng), Bộ Tài chính đề nghị ưu tiên bố trí các chức danh tương đương trong đơn vị. Trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem xét bố trí cấp phó tại các bộ phận phù hợp và xem xét bổ nhiệm cấp trưởng nếu đơn vị có nhu cầu.

Đối với cấp phó (Chi cục phó, Đội phó), trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, số lượng cấp phó của các Chi cục Thuế do sắp xếp, sáp nhập có thể trước mắt cao hơn so với quy định. Khi có cấp phó nghỉ hưu, hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp, kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính khuyến khích hỗ trợ trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo quy định nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Cơ quan Thuế phải thực hiện rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao tài sản, cũng như cơ sở vật chất của các Chi cục dự kiến sáp nhập để tiếp tục sắp xếp, quản lý và sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm 2018 sẽ sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận/huyện/thị xã xuống còn 154 chi cục (giảm 173 chi cục). Trong giai đoạn 2018 - 2020, bộ này sẽ thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% chi cục thuế hiện có trên cả nước.

Cụ thể, trước 1/7/2018, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành thực hiện ghép 192 chi cục thuế thành 90 chi cục thuế khu vực (giảm 102 chi cục).

Trước 1/9/2018, bộ này sẽ hoàn thành viêc ghép 135 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành 64 chi cục thuế khu vực (giảm 71 chi cục).

Năm 2019, 53 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế sẽ được sắp xếp lại thành 25 chi cục thuế khu vực (giảm 28 chi cục).

Năm 2020, 168 chi cục thuế quận, huyện, thị xã của 63 cục thuế sẽ được sắp xếp lại thành 78 chi cục thuế khu vực (giảm 90 chi cục).

Tin mới lên