Tài chính

Sẽ bán quyền mua cổ phần của Nhà nước khi tăng vốn tại Vietnam Airlines

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải vừa cho biết đã chấp thuận phương án, kế hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần của Nhà nước khi tăng vốn điều lệ tại Vietnam Airlines. Bộ cũng đã chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ bán quyền mua cổ phần của Nhà nước khi tăng vốn tại Vietnam Airlines

Bộ GTVT cho biết đã chấp thuận phương án, kế hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần của Nhà nước khi tăng vốn điều lệ tại Vietnam Airlines. (Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) vừa cho biết đã hoàn thành xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Bộ đã hoàn thành phê duyệt phương án đối với các doanh nghiệp do Bộ quyết định thành lập. 

Đồng thời, Bộ cũng đang hoàn thiện phương án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ cũng cho hay đã ban hành quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); lập phương án cổ phần, xây dựng phương án cơ cấu lại theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc cơ cấu lại các Tổng công ty: VEC, Cửu Long CIPM, SBIC, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mô hình hoạt động, kết quả tái cơ cấu và phương án, giải pháp cơ cấu lại các tổng công ty này. 

Bên cạnh đó, cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ GTVT đã phối hợp xây dựng phương án bán phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện GTVT đã được Bộ triển khai theo quy định. Theo đó, cùng với Bộ Tài chính, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước tại Bệnh viện GTVT theo đúng chỉ đạo.

Tiếp tục với Bộ Tài chính, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chưa cổ phần hóa các Trung tâm Đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý. "Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, dừng cổ phần hóa 5 đơn vị sự nghiệp công lập", Bộ GTVT cho hay.

"Việc tổ chức chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 3 doanh nghiệp về SCIC với tổng giá trị vốn chuyển giao theo mệnh giá trên 515 tỷ đồng, Bộ đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy về SCIC theo quy định", Bộ cho biết thêm.

Cũng theo Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước về SCIC để tiếp tục triển khai, thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp.

Số liệu được Bộ GTVT công bố cũng cho biết trong danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ đã hoàn thành bán đấu giá, chuyển nhượng vốn Nhà nước tại 3 doanh nghiệp với giá trị thu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đạt 9,49 tỷ đồng; Bộ hiện đang tiếp tục thực hiện bán đấu giá, chuyển nhượng vốn Nhà nước đối với 3 doanh nghiệp còn lại.

Bộ cũng đã phê duyệt phương án thoái vốn của Đại học Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long. Cùng với đó, Bộ cho biết đã chấp thuận phương án, kế hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn bán quyền mua cổ phần của Nhà nước khi tăng vốn điều lệ tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ cũng đã triển khai kế hoạch giám sát doanh nghiệp và hoàn thành giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với 10 doanh nghiệp Nhà nước.

Tin mới lên