Tài chính

SSI ước lãi hợp nhất 1.619 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với năm 2017

(VNF) - Phía SSI dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt hơn 3.950 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.619 tỷ đồng. Đối chiếu với số liệu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 là 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất năm 2018 ở mức khoảng 15%.

SSI ước lãi hợp nhất 1.619 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với năm 2017

SSI ước lãi hợp nhất 1.619 tỷ đồng năm 2018, tăng 15% so với năm 2017

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2018 của Công ty Chứng khoán SSI, tổng doanh thu năm 2018 của công ty đạt 4.060 tỷ đồng, tăng trưởng 37,2% so với năm 2017. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.738 tỷ đồng, tăng 36%.

Doanh thu từ Dịch vụ Chứng khoán năm 2018 đạt 1.893,7 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với năm 2017. Năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp SSI đứng đầu thị phần môi giới cả năm trên sàn HOSE và HNX, lần lượt ở mức 18,7% và 11,89%. Công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng khách hàng. Tính đến thời điểm 31/12/2018, SSI đã quản lý 153.256 tài khoản, tăng trưởng trên 20%, trong đó có 151.333 tài khoản khách hàng cá nhân và 1.923 tài khoản khách hàng tổ chức.

Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính tiếp tục có một quý tăng trưởng. Cụ thể, doanh thu quý IV/2018 đạt 223,4 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2017. Tính cả năm 2018, khối này ghi nhận doanh thu ở mức 755,6 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2017.

Doanh thu từ Hoạt động Đầu tư năm 2018 đạt 1.229,1 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với 2017 và chiếm 30% tổng doanh thu công ty. Doanh thu từ Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và khác đạt 181,66 tỷ đồng năm 2017, tăng trưởng 63%.

Tại thời điểm kết thúc năm, tổng tài sản của SSI đạt 23.467,6 tỷ đồng, tăng 29% so với mức đầu năm; chủ yếu do nợ phải trả tăng 45% lên 14.604,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SSI tăng 8,7% lên 8.863 tỷ đồng.

Phía SSI dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt hơn 3.950 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.619 tỷ đồng. Đối chiếu với số liệu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 là 1.405 tỷ đồng, tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất năm 2018 ở mức khoảng 15%.

 

Tin mới lên