Hồ sơ VNF

Tài liệu Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

(VNF) - Diễn đàn cải cách và phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) được tổ chức với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi, thảo luận về các bài học thành công và thất bại của các quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Tài liệu Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

VRDF 2019 là sự tiếp nối và kế thừa Diễn đàn thường niên lần thứ nhất về cải cách và phát triển Việt Nam (diễn ra vào tháng 5/2018) với các nội dung bao trùm hơn, bao gồm cả việc cải cách về thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt bẫy thu nhập trung bình trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và ưu tiên vì một Việt Nam thịnh vượng.

Mục tiêu chính của diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi, thảo luận về các bài học thành công và thất bại của các quốc gia và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Thông qua những nội dung thảo luận, diễn đàn kì vọng sẽ đóng góp nhiều nội dung cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sẽ được tổ chức vào đầu năm 2021) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2025 của Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tham dự phiên thảo luận với các chủ đề: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường, hội nhập, Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Quý độc giả quan tâm có thể xem tài liệu Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 tại đây.

Tin mới lên