Tài chính

Tập đoàn F.I.T báo lãi 9 tháng tăng gấp 3 lần, vượt kế hoạch cả năm

(VNF) - Lợi nhuận lũy kế 9 tháng của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HoSE: FIT) tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020, vượt gần 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tập đoàn F.I.T báo lãi 9 tháng tăng gấp 3 lần, vượt kế hoạch cả năm

Tập đoàn F.I.T báo lãi 9 tháng tăng gấp 3 lần, vượt kế hoạch cả năm

Doanh thu thuần quý III của FIT đạt gần 278 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn giảm mạnh, hơn 17%, giúp biên lãi gộp của FIT cải thiện thêm 5 điểm % so với cùng kỳ, đạt 25,73%.

Lợi nhuận gộp trong quý III của FIT đạt hơn 71,5 tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của FIT đều tăng mạnh lần lượt ở mức 32% và 52%, đạt tổng giá trị 81 tỷ đồng.

Chốt quý III, FIT báo lãi sau thuế gần 30,3 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 893,6 tỷ đồng và 193,8 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 5% và tăng gấp 3,2 lần mức thức hiện 9 tháng năm 2020.

Trong đó hoạt động tài chính ghi nhận mức doanh thu tăng gấp 3,7 lần lên hơn 369 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi đầu tư trái phiếu hơn 129 tỷ đồng và khoản doanh thu tài chính khác hơn 90 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng đột biến gấp gần 4,9 lần cùng kỳ do ghi nhận lỗ bán các khoản đầu tư hơn 100 tỷ đồng.  

Năm 2021, FIT lên kế hoạch doanh thu thuần hơn 1.331,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 176,2 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, tập đoàn đã hoàn thành 67% kế hoach về doanh thu và vượt gần 10% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của FIT tính đến cuối quý III đạt hơn 5.450 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 600 tỷ đồng về 1.897 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 440 tỷ đồng về 743 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến ngày 30/9/2021 đạt hơn hơn 1.055 tỷ đồng, giảm 14,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng gần 25%, đạt hơn 568 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới đây, FIT đã hoàn tất phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho 70 người lao động. Tổng số cổ phiếu của tập đoàn sau phát hành tăng lên hơn 262 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng lên mức hơn 2.627 tỷ đồng.

Cổ phiếu FIT mở cửa phiên 26/10 ở mức giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.400 tỷ đồng.

Tin mới lên