Tài chính

Tháng 1/2018: Tăng thu hơn 506 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

(VNF) - Hết tháng 1/2018, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 506 tỷ đồng (bằng 73,74% so với cùng kỳ năm 2017). Năm 2018, toàn ngành thuế đặt mục tiêu tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro lớn; các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước lớn.

Tháng 1/2018: Tăng thu hơn 506 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra thuế

Hết tháng 1/2018, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 506 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2018, toàn ngành đã thực hiện 1.746 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã đạt 1,96% kế hoạch năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, hết tháng 1, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 506 tỷ đồng (bằng 73,74% so với cùng kỳ năm 2017). Giảm khấu trừ là 19,6 tỷ đồng; giảm lỗ là 538,8 tỷ đồng. Trong tháng đầu tiên của năm 2018, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhờ công tác thanh tra kiểm tra là 128,03 tỷ đồng. Số thu này đạt 25,25% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 568 % so với cùng kỳ năm 2017.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2017, toàn ngành (bao gồm Tổng cục Thuế và 63 Cục thuế) đã thực hiện 103.211 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 113% kế hoạch năm 2017, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2016; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 19.000 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm khấu trừ hơn 1.800 tỷ đồng, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ là hơn 37.600 tỷ đồng, bằng 188% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 15.400 tỷ đồng, đạt 81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các cục thuế đảm bảo tỷ lệ thanh tra tối thiểu 1,2% và kiểm tra tối thiểu đạt 17,3% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành.

Toàn ngành Thuế phấn đấu đạt đạt 100% kế hoạch năm 2018 về số lượng hồ sơ, số thuế truy thu và phạt; kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đạt 100%; thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn.

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro lớn; các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp ngân sách Nhà nước lớn.

Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2018, sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: dầu khí, xăng dầu, bệnh viện, hàng không, các tổ chức tín dụng,...

Các doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù phải kê khai thuế: kinh doanh qua mạng, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải sử dụng công nghệ thông tin như Grab, Uber hay doanh nghiệp kinh doanh game cũng sẽ là đối tượng được ngành Thuế tập trung thanh tra, kiểm tra trong năm nay.

Tin mới lên