Đô thị

Thanh Hóa: Huyện Hoằng Hóa đề xuất lập quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo về việc giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa.

Thanh Hóa: Huyện Hoằng Hóa đề xuất lập quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông

Thanh Hóa: Huyện Hoằng Hóa đề xuất lập quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã nhận được công văn của UBND huyện Hoằng Hóa về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái ven sông Hoằng Hóa.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Hoằng Hóa, để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/8.

Được biết, tại Hoằng Hóa, tháng 4/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn), có diện tích 203,8km2, dự báo quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 là 283.918 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 343.389 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Vùng huyện Hoằng Hoá được quy hoạch trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa - thành phố Sầm Sơn, đảm bảo chức năng hỗ trợ phát triển cho thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Đồng thời là vùng phát triển về kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng phát triển không gian vùng, trên cơ sở 2 vùng phát triển của tỉnh (thành phố Thanh Hóa - thành phố Sầm Sơn; thị xã Bỉm Sơn) để phát triển các đô thị ở khu vực cửa ngõ phía Bắc, phía Nam, phía Đông và khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, hình thành các tuyến đường kết nối trung tâm xã trên cơ sở một số đoạn đã có và xây dựng mới một số đoạn để hoàn chỉnh kết nối giao thông toàn huyện; ưu tiên kết nối khu vực trung tâm và hướng về phía Đông để phát triển khu vực ven biển, kiểm soát phát triển theo các giai đoạn.

Ngoài ra, huyện Hoằng Hóa sẽ hình thành 3 tiểu vùng. Trong đó, tiểu vùng 1 (vùng đồng) gồm 13 xã: Hoằng Xuân, Hoằng Phượng, Hoằng Giang, Hoằng Hợp, Hoằng Quý, Hoằng Phú, Hoằng Quỳ, Hoằng Cát, Hoằng Xuyên, Hoằng Sơn, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Kim, nằm phía Tây Bắc sông Lạch Trường. Tiểu vùng này được định hướng trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của huyện (lúa, rau màu an toàn....), phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề (da giầy, may mặc...), nông nghiệp an toàn và công nghệ cao, thủy sản, chăn nuôi gia súc.

Tiểu vùng 2 (vùng trung tâm) gồm 15 xã: Hoằng Đạt, Hoằng Hà, Hoằng Đạo, Hoằng Thắng, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Thịnh, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân, Hoằng Châu, Hoằng Thái, Hoằng Thắng, Hoằng Lưu và thị trấn Bút Sơn, nằm giữa sông Cung và sông Lạch Trường. Vùng này sẽ là trung tâm hành chính của huyện.

Theo quy hoạch, tiểu vùng 2 sẽ được đẩy mạnh việc mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiên cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp.

Tiểu vùng 3 (vùng ven biển) gồm 8 xã: Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Đông, Hoằng Yến, Hoằng Phong. Vùng này được định hướng phát triển về du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trung tâm dịch vụ thương mại, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy - hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Về quy hoạch vùng, định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV, trong đó, ưu tiên phát triển 5 đô thị, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 145.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, nhu cầu đất xây dựng đô thị 2.000 – 2.200ha.

Trong đó, đến năm 2025 hình thành 4 đô thị, gồm: thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc; từ năm 2025 – 2030, hình thành thêm đô thị Thanh Ngọc, đến năm 2030, huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV; đến năm 2040, tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện, dự báo dân số đô thị toàn huyện là 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III.

Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, Hoằng Hóa được xây dựng trở thành thị xã.

Tin mới lên