Tiêu điểm

Thành lập TP. Thủ Đức: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND trước ngày 19/2/2021

(VNF) - Theo kế hoạch của UBND TP. HCM, trước ngày 19/2/2021 sẽ hoàn thiện bộ máy HĐND TP Thủ Đức, bầu các chức danh Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.

Thành lập TP. Thủ Đức: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND trước ngày 19/2/2021

Thành lập TP. Thủ Đức: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND trước ngày 19/2/2021.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM.

Theo đó, UBND TP. HCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính phải nêu cao vai trò lãnh đạo, duy trì các hoạt động thường xuyên để giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP. Thủ Đức, trước ngày 10/1/2021, UBND quận 2, 9, Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18/1/2021, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP. Thủ Đức; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 19/2/2021, hoàn thiện bộ máy HĐND TP. Thủ Đức, bầu các chức danh Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND theo quy định tại Hướng dẫn số 1138/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước ngày 25/2/2021, UBND TP. Thủ Đức chủ trì, phối hợp 3 quận tiến hành bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... từ 3 quận về TP. Thủ Đức quản lý.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 9 phường mới thuộc các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP. Thủ Đức, trước ngày 7/2/2021, Ban Thường vụ Quận ủy các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP. Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các phường mới.

Trước ngày 27/2/2021, UBND các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP. Thủ Đức tổ chức bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang (nếu có)... về phường mới quản lý.

Tin mới lên