Thị trường

Thêm 13 dự án FDI 'đổ bộ' vào Bắc Ninh, tổng vốn đăng ký 51,5 triệu USD

(VNF) - Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 8 vừa qua, địa phương này đã cấp mới đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho 13 dự án, với tổng vốn đăng ký 51,5 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 5 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 12,8 triệu USD.

Thêm 13 dự án FDI 'đổ bộ' vào Bắc Ninh, tổng vốn đăng ký 51,5 triệu USD

Lũy kế đến 20/8/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.694 dự án còn hiệu lực.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/8/2021, Bắc Ninh đã thu hút được 89 dự án đăng ký cấp mới, tổng vốn đăng ký đạt 465,3 triệu USD, tuy giảm về số dự án, nhưng tăng 39% về số vốn so với cùng kỳ; điều chỉnh vốn cho 55 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng 102 triệu USD.

Lũy kế đến 20/8/2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.694 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20.373 triệu USD.

Trong 8 tháng vừa qua của năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.508 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 18.806 tỷ đồng, tăng 20,6% về tổng vốn đăng so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 27,8%. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh và xu hướng phục hồi tốt so với năm trước.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh có 505 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 62,9%; 775 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 135 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 190 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Lũy kế đến nay, địa phương này có 20.436 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 307.255 tỷ đồng, tăng 7,9% và 4.025 đơn vị trực thuộc, tăng 16,4%.

Tin mới lên