M&A

Thoái vốn Nhà nước: Nóng tại Vinachem, PV Gas

Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), các doanh nghiệp thuộc quyền kiểm soát của SCIC và các bộ ngành khác như Y tế, Giao thông, Xây dựng, Công Thương sẽ được đẩy mạnh lộ trình thoái vốn.

Thoái vốn Nhà nước: Nóng tại Vinachem, PV Gas

Ông lớn PV Gas nằm trong danh sách các doanh nghiệp Nhà nước sẽ thoái vốn năm nay

Theo một báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, 4 đơn vị đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu (IPO) trong 2 tháng qua là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với tổng giá trị thực tế thu về sau IPO của 4 đơn vị trên là 17.913 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công tác thoái vốn Nhà nước theo giá trị sổ sách là trên 676 tỷ đồng với giá trị thu về là trên 713 tỷ đồng.

Trong danh sách thoái vốn Nhà nước năm 2018, tiếp tục có những cái tên được xem là trọng tâm và sẽ là điểm nóng trong mùa đại hội cổ đông sắp tới. Đầu tiên là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) được các công ty chứng khoán đánh giá sẽ là trọng tâm thoái vốn của Nhà nước trong thời gian tới sau năm 2017 khá im ắng. 

Theo đề án tái cơ cấu 2017- 2020, sau cổ phần hóa, Vinachem sẽ giảm sở hữu xuống 51-65% tại các doanh nghiệp niêm yết. Để dọn đường cho quá trình cổ phần hóa và IPO Vinachem năm 2019, Nhà nước sẽ xử lý triệt để vấn đề thoái vốn của tập đoàn. Các cổ đông của các công ty con cũng đang ngóng chờ lộ trình của quá trình này.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), các doanh nghiệp thuộc quyền kiểm soát của SCIC và các bộ ngành khác như Y tế, Giao thông, Xây dựng, Công Thương cũng sẽ được đẩy mạnh lộ trình thoái vốn Nhà nước.

"Đại gia" có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán hiện tại là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cũng có tên trong danh sách thoái vốn Nhà nước trong năm 2018. 

Theo kế hoạch, PVN sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này từ 95,8% xuống còn 65% trong 2 năm 2018-2019. PV Gas cũng đã hoàn thành xây dựng và đã được PVN phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020.

Tin mới lên