M&A

IPO Vinafood II: Nhà nước thu về gần 1.160 tỷ đồng

(VNF) – Kết thúc phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), Nhà nước đã thu về gần 1.160 tỷ đồng. Mức giá trúng bình quân là 10.101 đồng/ cổ phần, tương đương giá khởi điểm.

IPO Vinafood II: Nhà nước thu về gần 1.160 tỷ đồng

Gần 115 triệu cổ phần của Vinafood II đã được bán thành công

Tổng cộng có 114.831.000 cổ phần được đưa ra đấu giá, tương đương 22,97% vốn điều lệ.  41 nhà đầu tư trúng giá, bao gồm 1 tổ chức và 40 cá nhân. Có 1 nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu với số lượng 6.773 cổ phần.

Kết quả IPO Vinafood II

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm tỷ lệ chi phối 51% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 22,97% vốn; chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 25% vốn; còn lại bán cho người lao động và công đoàn.

Sau phiên đấu giá, Vinafood II sẽ thực hiện chào bán cho nhà đầu tư chiến lược với mức giá không thấp hơn giá khởi điểm chào bán công khai.

Nhà đầu tư chiến lược của Vinafood II phải đạt các tiêu chí: không lỗ luỹ kế, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản lần lượt đạt ít nhất là 5% và 1%.

Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) là ứng cử viên duy nhất cho vị trí cổ đông chiến lược của Vinafood II. Với mức giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá chào bán công khai, dự kiến T&T phải chi hơn 1.260 tỷ đồng để sở hữu số cổ phần tương đương 25% vốn điều lệ của Vinafood II.

Nếu trở thành cổ đông chiến lược của Vinafood II, T&T phải cam kết cùng Vinafood II thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện liên kết với nông dân tạo thành chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo.

Mục tiêu của Vinafood II trong năm đầu tiên sau cổ phần hóa là doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11.890 tỷ đồng và 118 tỷ đồng. Thay vì tăng trưởng về số lượng, công ty sẽ tập trung nguồn lực thay đổi cơ cấu xuất khẩu gạo theo hướng giảm tỷ lệ gạo trắng thông thường, cho ra đời các dòng sản phẩm gạo thuần chủng, gạo dinh dưỡng…nhằm thâm nhập các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.

Tin mới lên