Bất động sản

Thủ tướng lập Ban chỉ đạo dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và sân bay Long Thành

(VNF) - Việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ để giúp Thủ tướng chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Thủ tướng lập Ban chỉ đạo dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và sân bay Long Thành

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 262/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Dự án) theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đối với các Dự án.

Ban chỉ đạo cũng được giao xem xét, chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ các Dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức thực hiện quy chế phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ, báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề xuất các giải pháp để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu.

Ban chỉ đạo được mời các tổ chức, chuyên gia tư vấn trong quá trình chỉ đạo, thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện các dự án, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng giao liên quan các dự án.

Theo quyết định của Thủ tướng, Ban chỉ đạo dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban. Hai Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các ủy viên gồm 12 Thứ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua.

Với Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, cũng do Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng ban chỉ đạo. 3 Phó trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng 11 ủy viên là các Thứ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ban chỉ đạo giải thể sau khi các Dự án kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ GTVT là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Tin mới lên