Tiêu điểm

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét thành lập 2 thành phố Thủ Đức và Phú Quốc

(VNF) - Đề án đề nghị thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM đã được Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét thành lập 2 thành phố Thủ Đức và Phú Quốc

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị xem xét đề án thành lập TP. Thủ Đức

Trong phiên họp thứ 51, dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM.

Ngoài thành phố Thủ Đức, trong phiên họp 51, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, quyết định việc thành lập: thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 của Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2020; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội cũng nằm trong chương trình dự kiến.

Việc chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi và xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự.

Trước đó, vào ngày 16/11, với 420/428 đại biểu tán thành (87,14% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM.

Theo đó, Quốc hội đã quyết định cho TP. HCM không tổ chức HĐND quận, phường từ 1/7/2021. TP. HCM cũng có cơ sở pháp lý để thành lập TP. Thủ Đức (thuộc TP. HCM) từ đầu năm sau.

Cụ thể, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua quy định chính quyền đô thị tại TP.HCM gồm: chính quyền địa phương ở TP.HCM có HĐND và UBND. Ở cấp quận và phường không có HĐND mà chỉ có UBND.

Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TP. HCM được thực hiện theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương (tức có cả HĐND và UBND).

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm chủ tịch, không quá 3 phó chủ tịch, các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận. Còn UBND phường gồm chủ tịch, không quá 2 phó chủ tịch và các công chức khác của UBND phường.

Nghị quyết quy định, HĐND và UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. Kể từ ngày 1/7/2021, UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại nghị quyết này.

Tin mới lên