Học thuật

Tổ chức dạng U là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổ chức dạng U (U-form organization) là gì?

Tổ chức dạng U là gì?

Tổ chức dạng U (U-form organization) là cơ cấu tổ chức trong đó một doanh nghiệp được quản lý tập trung như một đơn vị duy nhất.

Tổ chức dạng U (U-form organization) là cơ cấu tổ chức trong đó một doanh nghiệp được quản lý tập trung như một đơn vị duy nhất. Trong hệ thống này, các chức năng như marketing, sản xuất, tài chính, nhân sự, được chuyên môn hóa. Oliver Williamson là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này. Ông cho rằng các doanh nghiệp được tổ chức theo dạng chữ U dễ mất khả năng kiểm soát và cuối cùng rơi vào tình trạng theo đuổi những mục tiêu quản lý phi lợi nhuận, vì cán bộ điều hành ở cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng quản lý tương ứng không thể kiểm soát chặt chẽ cấp dưới của mình khi họ bán nhiều sản phẩm khác nhau trên các thị trường khác nhau.

Williamson cho rằng tổ chức dạng U ít được sử dụng khi các công ty có quy mô ngày càng lớn. Các công ty này thường áp dụng phương pháp tổ chức dạng M (hình thức chia thành nhiều bộ phận, phòng, ban độc lập).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên