Hồ sơ VNF

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

(VNF) - Vừa qua, Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Theo Chính phủ, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2010 và năm 2019). Các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm về cơ bản không làm thay đổi kết cấu, nội dung cơ bản của Luật Kinh doanh bảo hiểm mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều để đáp ứng cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (Luật số 61/2010/QH12) và Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Luật số 42/2019/QH14).

Sau hơn 20 năm thi hành, các chính sách này đã phát huy tác dụng, là căn cứ, cơ sở pháp lý để xây dựng khung khổ pháp lý vững chắc, minh bạch cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn như cơ chế chính sách có những bất cập nhất định, cùng với đó, thị trường bảo hiểm cũng có những tồn tại.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi cũng nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên