Tài chính

Vinapharm báo lãi hơn 78 tỷ đồng trong quý IV, tăng 43%

(VNF) - Ba tháng cuối năm 2020, nhờ biên lãi gộp được cải thiện, Vinapharm báo lãi trước thuế 78,4 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Vinapharm báo lãi hơn 78 tỷ đồng trong quý IV, tăng 43%

Quý IV/2020: Vinapharm báo lãi hơn 78 tỷ đồng, tăng 43%

Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm, UPCoM: DVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Mức giảm của giá vốn sâu hơn doanh thu, cho nên công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 162 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 27% còn 24,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21% còn 24,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp không biến động đáng kể so với cùng kỳ, lần lượt đạt 80 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong ba tháng cuối năm vừa qua, Vinapharm ghi nhận khoản lãi từ các công ty liên kết tăng 46% lên mức 43 tỷ đồng. Chốt quý, công ty báo lãi trước thuế 78,4 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, Vinapharm ghi nhận doanh thu đạt 5.319 tỷ đồng, báo lãi trước thuế 232 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 4% so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vinapharm đạt 6.063 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2019. Trong nhóm tài sản ngắn hạn, Vinapharm nắm giữ 83 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, đầu tư tài chính ngắn hạn 602 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 1.368 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.812 tỷ đồng. 

Tài sản dài hạn là 2.157 tỷ đồng, phần lớn là đầu tư tài chính dài hạn với hơn 1.760 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty liên kết 967 tỷ đồng, góp vốn vào đơn vị khác là 833 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, công ty có 3.155 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 1.697 tỷ đồng và nợ vay 1.273 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.908 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên sáng 28/1, cổ phiếu DVN giảm 2.100 đồng xuống 14.900 đồng/cổ phiếu, tức giảm 12,4%.

Đến nay, Bộ Y tế với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Vinapharm vẫn sở hữu 65% vốn công ty, mặc dù theo Quyết định 908 ngày 29/6 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này phải thực hiện thoái 29% vốn, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại đây xuống còn 36% trước ngày 31/12/2020.

Tin mới lên