Tài chính

Vincity có thể đem về cho Coteccons thêm 3.000 – 4.000 tỷ doanh thu trong năm 2018

(VNF) – HSC cho rằng doanh thu năm 2018 của Coteccons có thể tăng thêm khoảng 3.000 – 4.000 tỷ đồng nếu bắt đầu tiến hành xây dựng tại các dự án Vincity trong năm nay. Dù vậy, do đây là dự án nhà ở bình dân, tỷ suất lợi nhuận thấp, dao động từ 5% - 6%.

Vincity có thể đem về cho Coteccons thêm 3.000 – 4.000 tỷ doanh thu trong năm 2018

Vincity có thể đem về cho Coteccons thêm 3.000 – 4.000 tỷ doanh thu trong năm 2018.

Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC) vừa đưa ra báo cáo đánh giá về Công ty Xây dựng Coteccons.

Năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần của Coteccons sẽ đạt 28.264 tỷ đồng (tăng trưởng 4,1% so với năm 2017) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.580 tỷ đồng (giảm 4,5%).

Theo HSC, tiềm năng tăng đối với dự phóng lợi nhuận Coteccons năm 2018 đến từ các dự án Vincity.

Trong vài năm tới, Vingroup dự kiến sẽ phát triển 3 dự án Vincity gồm Vincity Gia Lâm (364 ha), Vincity New Sai Gon (251 ha) và Vincity Tây Mỗ (280 ha) với tổng cộng khoảng 200 tòa.

Coteccons cho biết gói thầu mà công ty nhận có giá trị tương đương khoảng 35% tổng khối lượng công việc cho 3 dự án này.

Dự báo năm 2018 của HSC chưa bao gồm lợi nhuận từ các dự án Vincity do còn thiếu thông tin về thời gian thực hiện cụ thể.

Tuy nhiên, HSC cũng lưu ý rằng doanh thu năm 2018 của Coteccons có thể tăng thêm khoảng 3.000 – 4.000 tỷ đồng nếu bắt đầu tiến hành xây dựng tại các dự án Vincity trong năm nay. Dù vậy, do đây là dự án nhà ở bình dân, tỷ suất lợi nhuận thấp, dao động từ 5% - 6%.

Về tiến trình M&A các công ty liên quan (bao gồm cả Ricons), Coteccons vẫn đang thực hiện, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nhiều khả năng sẽ có 3 đơn vị tư vấn thẩm định giá độc lập (bao gốm cả kiểm toán Big-4) tham gia vào quá trình định giá.

Coteccons hướng đến nắm cổ phần kiểm soát ở 5 công ty liên quan. Thời gian dự kiến để hoàn thành báo cáo định giá là khoảng một đến hai tháng và công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông về quá trình M&A.

Do phần lớn cổ đông bao gồm cổ đông lớn nhất, Kustocem Pte. Ltd tỏ ra ủng hộ kế hoạch này, HSC cho rằng công ty có thể hoàn tất các thương vụ M&A trong năm nay hoặc muộn nhất là đến quý I năm sau.

Coteccons ước tính chi phí cho hoạt động M&A mua cổ phần từ cổ đông thiểu số sẽ là khoảng 2.500 tỷ đồng.

“Nếu được thực hiện đúng, M&A sẽ là sẽ là một nhân tố làm thay đổi cục diện một cách tích cực cho Coteccons”, HSC đánh giá.

Doanh thu từ các dự án xây dựng dân dụng đóng góp khoảng 70% tổng doanh thu của Coteccons trong những năm qua. Do nguồn cung trên thị trường bất động sản cao cấp chững lại, Coteccons đang mở rộng sang xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp cũng như đầu tư vào các bất động sản sinh lợi để củng cố tăng trưởng dài hạn.

Tin mới lên