M&A

An Phát Holdings đăng ký mua 38 triệu cổ phiếu AAA

(VNF) - Đăng ký mua thêm số lượng lớn cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA), dự kiến tỷ lệ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) sau giao dịch là 52.24%.

An Phát Holdings đăng ký mua 38 triệu cổ phiếu AAA

An Phát Holdings đăng ký mua 38 triệu AAA

An Phát Holdings vừa đăng ký mua vào 38 triệu cổ phiếu AAA của Nhựa An Phát Xanh. Mục đích của giao dịch là nhằm đầu tư dài hạn, duy trì sở hữu tại Nhựa An Phát Xanh.

Thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 15/4 đến ngày 14/5. Nếu gom thành công, An Phát Holdings sẽ tăng số lượng cổ phiếu AAA nắm giữ lên hơn 155,9 triệu đơn vị.

Đăng ký mua thêm số lượng lớn cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA), dự kiến tỷ lệ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) sau giao dịch là 52.24%.

Giá khởi điểm của đợt chào bán này là 14.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5/2021.

Kết thúc năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân của sự sụt giảm này tới từ kết quả hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại An Phát Complex bị giảm mạnh (xấp xỉ 90%) so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hoạt động sản xuất bao bì nhựa chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu khiến cho tỷ lệ % doanh thu giảm ít hơn tỷ lệ giảm của lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 7,3% lên 8.569 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tiền và đầu tưu tài chính ngắn hạn là 1.677 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 4.545 tỷ đồng - giảm hơn 180 tỷ so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là gần 3.773 tỷ và nợ dài hạn là gần 773 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 3.255 tỷ lên 4.024 tỷ đồng.

Cổ phiếu AAA của Nhựa An Phát Xanh đóng cửa phiên 12/4 ở mức giá 17.500 đống/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.800 tỷ đồng.

Tin mới lên