Thị trường

Bắc Ninh năm 2020: Vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid - 19, vốn FDI gần chạm mốc 1 tỷ USD

(VNF) - Năm 2020, cả nước ta gặp khó khăn lớn vì đại dịch Covid-19 hoành hành. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh vẫn đạt con số gần 1 tỷ USD do sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh và trực tiếp là những nỗ lực xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của các cơ quan chức năng ở tỉnh này, trong đó có Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh. Đây là niềm vui mà không phải địa phương nào cũng có.

Bắc Ninh năm 2020: Vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid - 19, vốn FDI gần chạm mốc 1 tỷ USD

Bắc Ninh năm 2020: Vượt qua khó khăn vì đại dịch Covid - 19, vốn FDI gần chạm mốc 1 tỷ USD.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 11/2020, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 5 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10,050 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 5 dự án với số vốn tăng thêm là 18,987 triệu USD; thu hồi 1 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,5 triệu USD.

Tính chung trong 11 tháng của năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 75 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 338,052 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 83 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 441,224 triệu USD; thu hồi 12 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 8,8 triệu USD.

Lũy kế đến 18/11/2020, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.042 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 17.914,556triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 18.178,466 triệu USD. Đây là những con số thực sự ấn tượng trong năm đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, ở ngoài các khu công nghiệp tập trung, trong tháng 11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 5 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án với số vốn tăng thêm là 0,5 triệu USD; thu hồi 1 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 0,609 triệu USD.

Tính chung 11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 66 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,226 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 13 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 9,7 triệu USD; thu hồi 11 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,682 triệu USD.

Về tình hình góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế, trong tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh có 05 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là10,558 triệu USD.

Tính chung 11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), trên địa bàn tỉnh có 209 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 96,877 triệu USD. Lũy kế đến 18/11/2020, có 612 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 420,327 triệu USD.

Như vậy, tính chung trên địa bàn toàn tỉnh, trong tháng 11/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,050 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 06 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là19,487triệu USD; Thu hồi 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,109 triệu USD; thông báo chấp thuận cho 05 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,558 triệu USD.

Tính chung 11 tháng năm 2020 (từ 21/12/2019 đến 18/11/2020), tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là 950,629 triệu USD, trong đó cấp mới cho 141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 424,277 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 96 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 450,924 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 209 lượt với giá trị là 96,877 triệu USD; thu hồi 23 dự án với tổng vốn đầu tư là 21,449 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/11/2020, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.614 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19.863,587 triệu USD.

Kết quả tích cực trên đây đã giúp cho Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những địa chỉ đỏ về thu hút đầu tư của cả nước. Với những giải pháp đồng bộ và toàn diện, năng lực thu hút vốn FDI của tỉnh Bắc Ninh không ngừng được nâng lên. Đến nay, nguồn vốn này đã và đang thực sự trở thành động lực quan trọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành địa phương có nền kinh tế năng động với nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Nhìn chung, năm 2020 dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các mặt của đời sống xã hội và hầu hết các ngành kinh tế, từ đó doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa bảo đảm duy trì các hoạt động kinh tế cần thiết; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút vốn FDI.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, trước hết là năm 2021, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh định hướng và chiến lược thu hút FDI dài hạn, tạo động lực tiếp tục thu hút vốn đầu tư FDI lớn. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ phối hợp với ban quản lý các KCN và các sở, ban ngành đồng hành tư vấn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cùng các nhà đầu tư. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục nâng cao hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư… tiếp tục huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn FDI mạnh mẽ, giữ vững vị trí là địa phương thu hút hiệu quả vốn đầu tư trong và nước ngoài.

Việc đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…là những hoạt động có tính bài bản, truyền thống của tỉnh tiếp tục được chú trọng sẽ tạo ra động lực mới cho sự phát triển đột phá của địa phương trong những năm tới.

Tin mới lên