Tài chính

Chứng khoán Globalmind bị phạt 665 triệu đồng vì mắc nhiều sai phạm

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital, tổng mức phạt lên tới 665 triệu đồng.

Chứng khoán Globalmind bị phạt 665 triệu đồng vì mắc nhiều sai phạm

Ảnh minh họa.

Trong đó, Chứng khoán Globalmind bị phạt 200 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

Theo đó, mặc dù giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Chứng khoán Globalmind đã hết hạn từ ngày 29/01/2016 nhưng công ty này vẫn cung cấp dịch vụ. Ngày 16/05/2018, UBCKN đã có công văn số 3093/UBCK-CNTT yêu cầu Chứng khoán Globalmind giải trình việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

Tại thời điểm kiểm tra, ngày 11/07/2019, Chứng khoán Globalmind vẫn nhận lệnh giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư qua điện thoại và chưa đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCKNN.

Ngoài ra, Chứng khoán Globalmind bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc không có ủy quyền của ĐHĐCĐ. Cùng với việc nộp phạt, UBCKNN đã yêu công ty phải thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Hai lỗi khác mà Chứng khoán Globalmind mắc phải, cùng bị phạt 85 triệu đồng/vi phạm là không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ và báo cáo nội dung không chính xác đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1, 6/2019.

Cụ thể, Chứng khoán Globalmind đã báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%, tuy nhiên, sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty dưới 180%, tại báo cáo tháng 6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của công ty dưới 150%

Đối với lỗi báo cáo nội dung không chính xác, biện pháp khắc phục hậu quả là Globalmind Capital phải cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Thêm vào đó, Chứng khoán Globalmind còn bị phạt 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Cuối cùng, Chứng khoán Globalmind bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầu đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018, ĐHCĐ bất thường lần 2/2018, Nghị quyết HĐQT…

Tổng số tiền phạt trong đợt này lên đến 665 triệu đồng.

 

Tin mới lên