Thị trường

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên về hải quan

(VNF) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng trong thời gian 2 tháng.

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên về hải quan

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ chế độ ưu tiên về hải quan trong 2 tháng

Theo đó, lý do khiến LG Electronics Việt Nam bị tạm đình chỉ là do không thực hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Điều 45 luật Hải quan.

Cụ thể, theo Điều 45 của luật này, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên cần thực hiện định kỳ hằng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính; chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian tạm đình chỉ nếu công ty khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra, Tổng cục Hải quan sẽ hủy quyết định tạm đình chỉ để doanh nghiệp được áp dụng lại chế độ ưu tiên như trước.

Vào năm 2017, LG Electronics Việt Nam Hải Phòng từng được công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Cùng thời điểm, Tổng cục Hải quan có quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan cho Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (Hà Nội). Đây là doanh nghiệp thứ 71 đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam.

Xem thêm: Khai tử mảng smartphone, LG hợp tác cùng Apple sản xuất xe điện?

Tin mới lên