Tiêu điểm

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(VNF) - Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban.

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Giám đốc Công an thành phố.

Các Ủy viên gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra thành phố; Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác, Ban Chỉ đạo thành phố sẽ thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy quy định.

Ban Chỉ đạo thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác. 

Cùng với đó, Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thành lập bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

 

 

Tin mới lên