Tài chính quốc tế

Đại học FPT ‘khuyến khích’ sinh viên đóng học phí bằng Bitcoin

(VNF) - Theo Chủ tịch Đại học FPT Tiến sĩ Lê Trường Tùng cho biết, Đại học FPT chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng bitcoin. Trước mắt, trường áp dụng thu học phí bằng bitcoin đối với sinh viên ngoại, và khuyến khích sinh viên nội.

Đại học FPT ‘khuyến khích’ sinh viên đóng học phí bằng Bitcoin

Đại học FPT ‘khuyến kích’ sinh viên đóng học phí bằng Bitcoin

Chủ tịch Đại học FPT, Tiến sĩ Lê Trường Tùng cho biết, Đại học FPT chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng bitcoin. Trước mắt, trường áp dụng thu học phí bằng bitcoin đối với sinh viên ngoại, và khuyến khích sinh viên nội.

Trước lo ngại việc nhận học phí bằng bitcoin có thể đưa tới việc Đại học FPT hụt thu học phí khi giá bitcoin rớt thảm, ông Lê Trường Tùng cho biết, hiện nay, sinh viên ngoại quốc vẫn nộp học phí bằng ngoại tệ, nếu xét về mức độ rủi ro tỷ giá có thể thấy rằng ngoại tệ và bitcoin là như nhau.

Chủ tịch Đại học FPT, Tiến sĩ Lê Trường Tùng

Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc mới đây đã nêu vấn đề rằng Chính phủ cần quan tâm, chỉ đạo để xây dựng khung pháp lý liên quan đến bitcoin, thế nhưng đến giờ Ngân hàng Nhà nước mới chỉ có một Thông cáo báo chí không công nhận đồng tiền này. 

"Chính phủ cũng đang để Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu. Trên thực tế, đồng tiền ảo đã hình thành, tồn tại một cách khách quan ngẫu nhiên, giống như ánh mặt trời chiếu xuống, mình có sử dụng năng lượng mặt trời thì sử dụng, không sử dụng thì thôi." Ông cho biết.

Tin mới lên