Thị trường

Đạm Ninh Bình, Ethanol Bình Phước vào ‘tầm ngắm’ kiểm toán năm 2019

(VNF) - Ngoài dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước, Nhà máy Đạm Ninh Bình thì dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cảng hàng không Quảng Ninh… cũng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2019.

Đạm Ninh Bình, Ethanol Bình Phước vào ‘tầm ngắm’ kiểm toán năm 2019

Đạm Ninh Bình, Ethanol Bình Phước vào ‘tầm ngắm’ kiểm toán trong năm 2019

Ngày 28/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 2268/QĐ-KTNN, ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành thực hiện 190 cuộc kiểm toán.

Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, ngoài 1 dự án thuộc khối quốc phòng, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán 42 chương trình, dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận xã hội quan tâm như: dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước; dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình; dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh; dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng; Nhà máy thủy điện Sông Bung 2; đường dây 500KV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên; Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1; dự án vệ sinh môi trường TP. HCM giai đoạn 2.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, ngoài 3 doanh nghiệp thuộc khối quốc phòng, an ninh, Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán tại 27 đầu mối, gồm: Ngân hàng Nhà nước, 21 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 5 ngân hàng và các tổ chức tài chính, tín dụng.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán 12 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, gồm: 9 đầu mối, đơn vị dự toán, 2 doanh nghiệp, 1 dự án đầu tư.

Kiểm toán 8 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng, gồm: Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động; Bộ Tư lệnh cảnh vệ; Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 29 công an tỉnh, thành phố; 4 bệnh viện thuộc Bộ Công an; 9 doanh nghiệp thuộc Bộ Công an; Tổng cục dự trữ quốc gia và 25 tỉnh ủy, thành ủy.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 59 cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực ngân sách nhà nước gồm: kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2018 tại 13 bộ, ngành; kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ thực hiện kiểm toán hoạt động 12 chủ đề, gồm: kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách cấp huyện năm 2018 của 4 quận, huyện, thành phố; 10 chủ đề kiểm toán về các hoạt động, chương trình, dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước và 1 cuộc kiểm toán việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tin mới lên