Tài chính

Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi hơn 872 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt gần 140% kế hoạch năm

(VNF) - 6 tháng đầu năm 2021, Đạm Phú Mỹ (DPM) báo lãi sau thuế hơn 872 tỷ đồng, tăng gấp hai lần so với cùng giai đoạn năm trước. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt gần 140% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi hơn 872 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt gần 140% kế hoạch năm

Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi hơn 872 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt gần 140% kế hoạch năm

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2021 với những kết quả tích cực.

Theo đó, tính riêng quý II, DPM ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.930 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn của doanh thu, DPM có lãi gộp hơn 940 tỷ đồng, tăng gần 65% so với quý II/2020. Biên lãi gộp cải thiện lên 32%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của DPM đạt hơn 28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 3 tỷ đồng xuống còn xấp xỉ 19 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã hơn 17 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng trong quý tăng 20% so với cùng kỳ, lên mức 162 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận giảm gần 20% xuống mức hơn 76 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, DPM báo lãi sau thuế hơn 693 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 684 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DPM tăng 26% lên 4.876 tỷ đồng; doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 872 tỷ đồng, gấp đôi cùng giai đoạn năm trước.

Với kết quả này, DPM đã hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và vượt gần 140% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đại diện DPM cho biết, hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận trong quý II đến từ giá bán mặt hàng phân bón cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, việc điều chỉnh các bút toán theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cũng làm tăng lợi nhuận ghi nhận trong kỳ báo cáo.

Về các chỉ tiêu sản xuất, 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội trong hoạt động của DPM về cả mặt phân bón và hóa chất. Tổng sản lượng kinh doanh phân bón đạt hơn 560.000 tấn, hóa chất đạt gần 62.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra.

Nửa cuối năm 2021, DPM đặt kế hoạch sản xuất hơn 500.000 tấn Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ và hơn 40.000 tấn hóa chất; kinh doanh hơn 550.000 tấn phân bón và gần 70.000 tấn hóa chất các loại.

Báo cáo tài chính DPM ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý II còn 2.627 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng gấp đôi so với đầu năm, lên mức 518 tỷ đồng, nhờ đó giúp tăng nguồn thu từ lãi tiền gửi.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 29/7, cổ phiếu DPM tăng 1.000 đồng lên 24.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 4,7 triệu đơn vị.

Tin mới lên